Gebruiksvoorwaarden & Rechtenstatus

Het grootste aandeel van de mijnplannen is auteursrechtelijk beschermd.
In België zijn anonieme werken slechts auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na publicatie. Daarna behoren ze (in theorie) tot het publiek domein.
In België zijn ondertekende werken WEL auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Bij overlijden worden de rechten van de auteur automatisch overgedragen aan zijn erfgenamen. In overleg met meemoo, hebben we besloten om deze termijn te verlengen naar 125 of 171 jaar na publicatie ipv. 70 jaar na overlijden.

De rechtenverklaringen die toegepast worden op de mijnplannen zijn als volgt:
Publiek domein
Auteursrechtelijk beschermd
Auteursrechtelijk beschermd – rechthebbende(n) niet-lokaliseerbaar of niet-identificeerbaar
Auteursrechtelijke bescherming niet bepaald

Wat betekent dit?
Dat betekent dat een groot deel van de plannen nog een tijdje niet zichtbaar zal zijn op de website. Een deel van de plannen is wel zichtbaar maar is nog steeds auteursrechtelijk beschermd. De rechtenstatus wordt bij elk mijnplan vermeld en er wordt via een URL verwezen naar de betekenis hiervan. De gebruiker moet zich dus bewust zijn van de rechtenstatus van elke plan. Bij hergebruik is hij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van het materiaal en zal hij het Mijnmuseum en ECRU Erfgoed vrijwaren van alle aanspraken van derden gebaseerd op dat gebruik.
De voorwaarden die voor hergebruik gelden zijn als volgt:
CC0-rechtenverklaring is toepasbaar op de metadata en de fotografische reproducties die tot het publiek domein toebehoren. Ze mogen daardoor door iedereen voor alle doeleinden gebruikt worden. Bij hergebruik van fotografische reproducties is de vermelding van de naam en eventueel het logo van de aanbieder verplicht.

CC0-rechtenverklaring is niet toepasbaar op fotografische reproducties die auteursrechtelijk beschermd worden. De gebruiker is, omwille van de onduidelijke rechtenstatus, zelf volledig verantwoordelijk voor het hergebruik van dat materiaal, rekening houdend met de bestaande wetgeving. Als hij het verder zou verspreiden, verzoeken wij hem eveneens zogenaamde derde partijen te wijzen op de mogelijke onduidelijke rechtenstatus van het materiaal.

Hoe kan ik afbeeldingen van auteursrechtelijk beschermde werken gebruiken?
Beelden van werken waar auteursrecht op rust, worden op deze website enkel getoond. Wil je deze beelden toch gebruiken (voor onderzoek, educatieve doeleinden)? Neem dan contact met ons op.

T 0032 11 45 30 25 / info@mijnmuseum.be / www.mijnmuseum.be
Mijnmuseum, Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen.